Парола

Забравена парола


Регистрирайте се!!!

   
aidemir_060.jpg


В момента 1 гост онлайн
читалища

Н Ч “П .Х И Л Е Н Д А Р С К И”-с.А Й Д Е М И Р

 

 

Основаване:

1.Учредително събрание-м.февруари,2006г.

2.Съдебна регистрация-Решение №155,гр,Силистра,от27.02.2006г.

3.Регистрация в Министерство на културата -  София ,28.03.06г.под №3158.

4.Адрес-Р България,общ.Силистра,сАйдемир,

  ул.”Букет”№17

5.Председател-Никола Стефанов Караколев GSM-0897928155

6.Членски състав-140 души

7.Дейност-обществено-полезна и културно-просветна:

     --Отбелязване и честване на общодържавни и общоселски празници;  

    --Работа с младите хора от селото по проблеми, значими за тях и извършване на превантивна дейност по въпросите на наркоманията ,агресията и алкохола;

  --Спортни дейности-провеждане на турнири пошахмат,тенис на маса,спортен бридж и т. н.

  --Организиране на кръжоци по художествено словои народно творчество 

 

Изложба:”Самоуки таланти от с.Айдемир”- Картини и предмети, изработени от дърво

Image 

 
Copyright © 2009 Aidemir All rights reserved.
Bsilistra ForumbetBsilistra ForumbetBsilistra open-time
.