Парола

Забравена парола


Регистрирайте се!!!

   
aidemir_195.JPG


В момента 1 гост онлайн

Image
 

ОУ" Христо Ботев" 

146 години светско образование в най-голямото българско село

 
 

    “Айдемир е люлка на моите младини. Аз никога няма да забравя това ми мило и до днес село и тригодишния ми блажен живот тук”. Това са думи на възрожденския книжовник Илия Блъсков и се отнасят за периода 1857-1860 година. Денят на идването на Блъсков като учител в с.Айдемир - 10.03.1857 г. се смята за начало на организирано просветно дело в селото.

    В двора на църквата “Св.Троица”, в единствената учебна стая, все още неизвестният просветен деец чете на любознателните айдемарци статии от тогавашните вестници и списания, а понякога и от книги. Блъсков не само въвежда тук за първи път светско образование, но и основава читалище - едно от първите в страната и най-рано създаденото в Добруджа. По това време в цяло Силистренско има учители само в пет села. Трудно е началото. Много усилия са необходими за двамата родолюбиви айдемирци - дядо Слав и дядо Еньо да сломят съпротивата на османската феодална аристокрация и българското чорбаджийство. “Грехота е от Господа да се ровят децата ни в боклуците като свинчета. Я гледайте тези тук как са се закротили” - това казва дядо Слав за първите осем ученици, пет момчета и три момичета, осмелили се да прекрачат прага на вехтото и изпокъртено училище.

    В книгите си със спомени за учителстването в Айдемир Блъсков споделя, че поради липса на часовник децата отиват в училище като се съмне и ги разпущат щом се поздрачи. През 1858 г. и от близките села Сребърна и Ветрен идват тук деца да се учат на четмо и писмо. Малко са сведенията за училището и учителите от този период. С умиление старите айдемирци си спомнят името на Симеон Стоев /Синивирски/, учителствал в селото от 1871 г. до 1873 г.

    Днес, в двора на ОУ “Христо Ботев” има паметник с имената на петима опълченци от с.Айдемир. Единият от тях, Петко Айдемирски, е бил учител тук, а по-късно - в едно село до Цариград. През годините на турското робство айдемирецът Петър Атанасов е учител първо в с.Сребърна, а после в гр.Котел. Инженер Денчо Маринов, също родом от Айдемир, няколко години е директор на българското училище в Букурещ за времето 1935-1940 г.

    Настъпват тежките за българския народ военни години. До 1940 г. Добруджа е откъсната от България. Своя пълнокръвен живот и резултатна учебно-възпитателна дейност училището започва едва след 9.IХ.1944 г. Трудни са първите години, но те постепенно отминават. Паянтовата училищна сграда, строена през 1910 г. не побира вече своите възпитаници. С цената на големи усилия се копаят стотици кубически метри пръст и се полагат основите на новата учебна сграда, първият етап от която е завършен през 1953 г. Десет години по-късно е готов и физкултурният салон.

    Населението на с.Айдемир бързо се увеличава, особено с изграждането на Лесопромишления комбинат и построяването на много жилищни блокове в кв.Деленките. Расте броят на учениците и все повече се чувстват неудобствата в учебната сграда.

    На 3.05.1977 г. е извършена първата копка на новата пристройка. Само след година и няколко месеца учители и ученици прекрачват прага на още 6 просторни класни стаи, учителска стая и голяма актова зала.

    В края на 80-те години училището помни веселата глъчка на около 700 ученици. Демографският срив и близостта до град Силистра намаляват броя на учениците до 325 през тази учебна година и всички вече се побират на две смени само в основната сграда на училището. Тук има кабинети, снабдени с необходимите пособия по физика, химия, биология; оборудвани работилници, библиотека.

    През 1982 г. тържествено се отбелязват 125 години от създаването на училище “Христо Ботев”. На концерта присъстват много възпитаници на училището и учители-пенсионери. Сред тях са Цеко Гайдарски и Милка Недева.

    През 1998 г. училището работи по проект “Подобряване системата на работа в училище за преоткриване, запазване и пресъздаване на местните обичаи и традиции, съхранили българския народ през вековете” към програма ФАР. В работни групи учениците, под ръководството на учители издирват и записват автентичен фолклор, описват местни обичаи и празници, развитието на занаятите в селото и всичко по-интересно от историята на с.Айдемир. Като финален завършек на първия етап от работата по този проект се открива кабинет по родолюбие, който освен със старинни музейни експонати от миналото се оборудва с необходимата аудиовизуална техника, използвана в учебни часове и извънкласни форми. Със средства от същия проект се закупуват и два компютъра за нуждите на училището.

    Две години по-късно, през 2000 година, дообогатявайки този кабинет, го превръщаме в кабинет по родолюбие и религия и трима отци го освещават - това е един от първите кабинети в Силистренска област. Фирма “Везни-55” от Силистра и община Силистра даряват църковна литература и икони.

    През последните 45 години основно образование в нашето училище завършват 3360 ученици. Тук преминава цялата трудова кариера на пенсионираните вече учители: Н.Ганчева, Н.Тодорова, Г.Станчев, Ст.Иванова, Д.Борисова, П.Нуцолова, Ил.Василев, Д.Манов. С грижа за обучението и възпитанието на айдемирските деца минава целият съзнателен живот на няколко семейства: Градинарови, Нинови, Жекови, Еневи, Давидови. В момента седем от учителите, които всеки ден застават пред своите ученици, са седели преди години на същите чинове, в същите класни стаи.

    Завършвайки VIII клас в ОУ “Христо Ботев”, нашите ученици продължават в средни училища, много от тях и във висши, за да постигнат своята реализация. На айдемирски семейни лекари поверяваме грижата за нашето здраве; наши възпитаници лекари работят в Бърза помощ, в Здравната каса, в Медицинска академия гр.София. Хора от различни професии - инженери, агрономи, финансисти, юристи, офицери, дори пилоти са били “ботевски” ученици. Много учители с умиление пазят в личните си библиотеки книги, написани от техните ученици: Б.Градинаров - ст.н.с. по философия в АН; Д.Атанасов - писател; В.Йорданов - поет. В момента директор на нашето училище е Б.Костова. Нейни предшественици са: М.Георгиева, Н.Шиваров, Гр.Давидов, П.Минчева, Д.Енев, Р.Велев, Кр.Жеков.

    Днес в ОУ “Христо Ботев” заедно работят висококвалифицирани, млади и амбициозни, опитни и можещи педагози. Активно се изявяват нашите деца в областта на изобразителното изкуство. Не минава изложба, в която творбите на айдемирските малки художници да не са отличени. Преди две години от Швеция пристига писмо до Моника Йорданова и преподавателя й. Тя получава медал за участие в Международна изложба на детски рисунки. Изключително талантлива наша ученичка е Велина Даскалова, представяла самостоятелни изложби в училище и участвала в международни конкурси.

    Тихомир Борисов от IV клас печели първо място на V областен детски конкурс за изпълнители на народна музика, а на VIII-я национален конкурс в гр.Варна - поощрителна награда. Сътворената от Мария Стефанова “Приказка за цветето”, се публикува в издадената книга с произведения на тема “Как да стигна до Луната”. Младите биолози от училището не пропускат участие и изяви в конференции и олимпиади, като се класират на челни места. Вече втора година Иван Пламенов от VI клас се представя достойно в математическия конкурс “Кенгуру”, а тази година примера му следват две математички от IV клас. На областния кръг на олимпиадата по математика Валентина Стефанова се класира на III място. С отличия и високи постижения са и учениците от спортните секции в училище: на общинския лекоатлетически крос в гр.Силистра Гергана Маринова от VI клас се класира на IV място, а на републиканското първенство по лека атлетика за 2001 година Илиян Маринов от VII клас спечели I и IV място в бягането на 60 м и 600 м. Владимир Лозанов от VIII клас играе в баскетболния отбор “Доростол”.

    Въпреки трудните времена, в които живеем, ученици и учители посрещат юбилея с радост и надежда, че за българското образование ще дойдат по-добри времена. В смях и веселие, но и със сериозни занимания се нижат година след година. 145 години училището е място за получаване на знания, за придобиване на умения, за съхраняване на незабравими ученически и учителски спомени.

Надежда САВОВА

 

учител в ОУ “Христо Ботев”

 

 
Copyright © 2009 Aidemir All rights reserved.
Bsilistra ForumbetBsilistra ForumbetBsilistra open-time
.